Меню
Меню
Your Cart
Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити максимальну зручність на нашому веб-сайті. Детальніше.

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних, яка визначає порядок обробки персональних даних і також заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних компанії 'ramkadekor.com.ua'. Офіційний інтернет-магазин 'ramkadekor.com.ua' - веб-сторінка https://ramkadekor.com.ua/ (далі – Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://ramkadekor.com.ua.

2. Основні поняття, використовувані в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних.

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://ramkadekor.com.ua.

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться у базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор – державний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://ramkadekor.com.ua.

2.9. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://ramkadekor.com.ua.

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або певного кола осіб.

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

3.2. Електронну адресу.

3.3. Номери телефонів.

3.4. Відповіді на інші питання у формах.

3.5. Також на сайті відбувається збір та обробка загальних даних про відвідувачів (в т. ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).

3.6. Вищеперелічені дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

3.7. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, інтимного життя, Оператором не здійснюється.

4. Конфіденційність і захист персональних даних

4.1. Інтернет-магазин 'ramkadekor.com.ua' зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

4.2. Ми не продаємо, не передаємо і не розголошуємо особисту інформацію, яку отримуємо на нашому сайті, третім сторонам без вашої попередньої згоди. Ми розкриваємо особисту інформацію тільки у випадках, визначених чинним законодавством України, а також:

4.3. Ми розкриємо інформацію в разі запобігання злочину або нанесення шкоди нам або третім особам;

4.4. Ми розкриємо інформацію третім особам, які надають нам підтримку і послуги за допомогою яких ви отримуєте ваше замовлення.

4.5. Може статися, що ми надамо загальну інформацію про наших відвідувачів (наприклад, відсоток відвідувачів сайту жіночої та чоловічої статі) рекламним агентствам, бізнес-партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на нашому сайті для наших споживачів. Ми також можемо збирати дані з файлів веб-реєстрації (як ваш веб-браузер, операційна система, відвідані сторінки тощо), щоб зрозуміти, як відвідувачі подорожують сайтом, і які його боку є найпопулярнішими.

5. Цілі обробки персональних даних

5.1. Мета обробки персональних даних Користувача:

– інформування Користувача шляхом відправки електронних листів;

– укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів;

– надання користувачам доступу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://ramkadekor.com.ua.

5.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальних пропозиціях та різних подіях. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти info@ramkadekor.com.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги і спеціальних пропозиціях».

5.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, що служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

6. Правові основи обробки персональних даних

6.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми. Заповнюючи відповідні форми та/або посилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

6.1. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено зберігання файлів cookie та використання технології JavaScript).

6.3. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду вільно, своєї волею і у своєму інтересі.

7. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в сфері захисту персональних даних.

7.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних уповноважених осіб.

7.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких умовах не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або у разі, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.

7.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора info@ramkadekor.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

7.4. Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший строк не передбачений договором або чинним законодавством.

Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@ramkadekor.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, у тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається і обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх угодою та Політикою конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитися із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, в тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.

7.6. Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках обробки персональних даних у державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством.

7.7. Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.

7.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлено законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем, щодо якого є суб'єкт персональних даних.

7.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

8. Перелік дій, виконуваних Оператором з отриманими персональними даними

8.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.

8.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних за отриманням та/або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційних мереж, або без такої.

9. Транскордонна передача персональних даних

9.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземним державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

9.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вимогам, може здійснюватися тільки у випадку наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

10. Конфіденційність персональних даних

Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розголошувати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

11. Прикінцеві положення

11.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@ramkadekor.com.ua.

11.2. В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

11.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://ramkadekor.com.ua/privacy-ua/.